top of page

Vårt motto är

"FLEXIBILITET & ENKELHET"

LEVERANSVILLKOR

Inbärning till anvisad plats:
En uppställningsplats per sändning (gäller ej övervåning då speciellt avtal måste ingå med Sun-Com Logistics)

 

Förutsättning för tillvalet inbärning till anvisad plats är att godsets vikt eller storlek utgör möjlighet för två personer att hantera inbärningen. Produktemballering bryts inte, endast ifall om en annan tjänst har bokats och borttag av emballering ingår. 

 

Mottagare ansvarar för att hinder skall vara borttagna och att åtgärder är vidtagna för att säkerställa skadefri leverans.

 

Dessa åtgärder som t.ex. att skydda golv, hänga av dörrar, ta bort tavlor, lampor etc. ska ha skett innan leverans. 

 

Förare tar inte av sig skorna vid leverans och inbärning till anvisad plats. 

 

I de fall godset på grund av sin vikt eller storlek i kombination med en svårtillgänglig lossningsplats inte kan hanteras säkert utan risk för skada på person eller egendom, äger föraren rätt att neka inbärning till anvisad plats och godset ställs då av innanför ytterdörren och då anses detta som en godkänd leverans. 

 

Samma leveransvillkor gäller även när det är inbärning med en person. 

Bomkörning är när kunden/mottagaren inte har varit tillgänglig per telefon eller på plats där godset ska levereras till. 

Chauffören väntar i 10 min sedan anses leveransförsöket som en bomkörning. 

Kunden/mottagaren blir då debiterad för en leverans, en returkostnad samt en kostnad för en ny leverans. 

 

Droppfrakt innebär att godset ställs vid tomtgräns/port.

Emballaget skall synas av mottagaren innan påskrift av leveransen och om eventuella synliga skador upptäcks med samband med leveransen så ska mottagaren meddela detta till chauffören. 


Om ingen anmärkning görs vid leveranstillfället så tillbakavisas din begäran om ersättning.
Dold skada anmäls till Sun-Com Logistics inom 7 dagar. 

 

Viktigt att tänka på vid eventuell skada på godset. 

* Kasta inte emballaget 
* Dokumentera skadan med bilder 
* Skydda godset så ingen annan skada uppstår 
* Du får ej påbörja en försäljning av godset innan godkänd reklamation. 
 

IMG_8016.JPG

Sun-Com Logistics kan komma att behöva göra en besiktning på det skadade godset samt emballaget. 

 

Sun-Com Logistics ansvar upphör när varan ställs till mottagarens förfogande på dennes adress. 

 

Exakt placering är direkt innanför ytterdörr i bostad, kontor eller lager om inget annat är överenskommet innan leverans.
Förutsatt att godset går att transportera dit utan hinder. 

 

Önskar mottagaren att godset skall avlämnas på en annan plats eller vid extraordinära leveransförhållanden. 

T.ex.:
* Uppbärning till övervåning/undervåning
* Vinscha via fasaden 
* Skylift


Sker detta på kundens/mottagarens egen risk, vilket härmed meddelas denne. 

Det innebär vid extraordinär leverans att kunden/mottagaren tar på sig allt ansvar beträffande eventuella skador som uppstår på godset, fasaden eller annan egendom vid det extraordinära leveranstillfället. 

 

Avbokning
Skall ske minst 24 timmar innan godset lastas på bil. 
Om avbokning sker efter godset har lastat på bil så anses detta som en bomkörning och kunden/mottagaren debiteras för leveransen, en returkostnad samt en ny leveranskostnad.
 

bottom of page